Untitled 2
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền

Điều kiện với thành viên nghiệp vụ thị trường mở

Theo Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân) được công nhận là thành viên nghiệp vụ thị trường mở khi có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước và được Ngân hàng Nhà nước cấp mã ngân hàng.

Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu khối lượng hoặc đấu thầu lãi suất, tùy theo mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Trong đó, tổng khối lượng giấy tờ có giá đăng ký mua hoặc bán của 01 thành viên trong 01 đơn dự thầu tối thiểu là 01 tỷ đồng. Kết quả đấu thầu được thông báo cho từng thành viên tham gia đấu thầu qua mạng máy tính ngay trong ngày đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/04/2016.

Theo luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664