Untitled 2

Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực bất động sản

Chúng tôi đề cập đến nội dung trao đổi giữa Quý Khách hàng và đại diện của chúng tôi, theo đó, SBLaw được yêu cầu tư vấn về việc thành lập công ty liên doanh giữa Quý Khách hàng và đối tác nước ngoài hoạt động vận hành quản lý các khu công nghiệp và khu đô thị do Khách hàng xây dựng và sở hữu.

Do vậy, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng tiện xem xét:

1.Kinh nghiệm của SBLAW trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

▶          Hỗ trợ Stalheim Industries Sdn Bhd thành lập liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Inovar (Việt Nam). Inovar (Việt Nam) được cấp phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ván sàn và các sản phẩm có liên quan. Dịch vụ bao gồm chuẩn bị Hợp đồng liên doanh, chuẩn bị các tài liệu xin cấp phép, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

▶          Trợ giúp IBM Việt Nam tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.;

▶          Trợ giúp cho Metiseko International Co., Ltd – một công ty Hồng Kông thành lập cơ sở sản xuất vải và may mặc tại miền trung Việt Nam;

▶          Trợ giúp Esco Global – một công ty Singapore thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh phân phối tại Việt Nam;

▶          Trợ giúp SmartEbook.com Co., Ltd thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số;

▶          Trợ giúp Bridge Minds Consulting Pte., Ltd thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh trong sản xuất phần mềm;

▶          Hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ascott – đơn vị điều hành và quản lý Hanoi Somerset Tower, Hoa Binh Somerset Tower, Westlake Somerset…

2. Tư vấn thành lập lien doanh

Chúng tôi hiêu rằng, Quý Khách hàng đang xem xét khả năng thành lập một liên doanh với các đối tác nước ngoài để thực hiện chức năng quản lý và vận hành các khu đô thị và khu công nghiệp do Khách hàng đầu tư và làm chủ sở hữu tại Việt Nam.

Hoạt động quản lý và vận hành các khu đô thị và khu công nghiệp được xếp vào loại hình dịch vụ quản lý bất động sản.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm các hoạt động:

(a) Bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản;

(b) Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;

(c) Thực hiện bảo trì, sửa chữa bất động sản;

(d) Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng;

(đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản.

Mặc dù dịch vụ này không được đề cập đến trong cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới –WTO, tuy nhiên, quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 10 và Điểm g, Khoản 2, Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản đã xác nhận rõ, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thực tiễn cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này cũng đã chứng minh điều đó.

Do vậy, theo ý kiến của chúng tôi, khả năng được cấp phép thành lập công ty liên doanh hoạt động cung cấp dịch vụ kinh doanh quản lý bất động sản trong trường hợp này sẽ tương đối khả thi.

3. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc thành lập công ty liên doanh hoặc Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là “FIC”) tại Việt Nam bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi lưu ý rằng, thủ tục thành lập FIC tại Việt Nam thường kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy rằng, mặc dù thời hạn thành lập công ty theo quy định tại Luật đầu tư của Việt Nam khoảng từ 15-45 ngày, trên thực tế, thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn các bộ ngành liên quan để thẩm định dự án đầu tư, đặc biệt đối với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc các lĩnh vực theo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước thuộc diện nhạy cảm về mặt quản lý kinh tế, xã hội.

Lộ trình thành lập FIC có thể được mô tả với các bước như sau:

3.1.Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Ngay khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi

sẽ dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo quy định. Bản dự thảo hồ sơ sẽ được chuyển cho Quý Khách hàng để xem xét.

Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến không chính thức từ cơ quan cấp phép và sẽ hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chức năng.

Sau đó, chúng tôi sẽ gửi bản hồ sơ hoàn thiện cho Quý Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến hoàn thành bước ngày trong thời hạn từ 05-07 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian hỗ trợ chuẩn bị và đàm phán hợp đồng liên doanh giữa các Bên (nếu có yêu cầu);

3.2.Nộp hồ sơ đơn: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng đấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép. Dự kiến chúng tôi sẽ mất khoảng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong một số trường hợp, thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn do cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến tham vấn của các Bộ như Bộ công thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính.

3.3.Sau cấp phép: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép như bố cáo thành lập FIC, đăng ký mẫu dấu và mã số thuế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664