Untitled 2
cong ty liên doanh xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Tư vấn thành lập công ty liên doanh xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một tập đoàn của Việt Nam, mong muốn liên doanh với một công ty nước ngoài xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (resort), mong công ty luật tư vấn và đưa ra gói dịch vụ?

Luật sư trả lời: Tiếp theo cuộc trao đổi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, chúng tôi xin được tư vấn cụ thể như sau:

  1. Xác đỊnh yêu cẦu cỦa khách hàng:

Qua thông tin trao đổi, chúng tôi được biết Quý công ty hiện đang dự định hợp tác với một đối tác Singapore trong việc thành lập một công ty liên doanh kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hà Nội.

Chúng tôi giả thiết rằng, Quý công ty và Đối tác Singapore đã nhận được chấp thuận nguyên tắc về việc sử dụng đất để thực hiện dự án liên doanh đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Do vậy, trong bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp lý này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc hỗ trợ Quý công ty trong việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho việc thành lập công ty liên doanh giữa Quý công ty và đối tác Singapore xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

  1. PHẠM VI VÀ THỜI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1.1. Soạn thảo Hợp đồng liên doanh:

      –           Hỗ trợ tham gia đàm phán với đối tác Singapore trong việc ký kết hợp                           đồng liên doanh thành lập công ty;

      –           Soạn thảo hợp đồng liên doanh

1.2. Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

–         Tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty liên doanh kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hà Nội;

–         Hỗ trợ soạn thảo và hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

–         Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Thay mặt Quý Công ty tiến hành làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ để đạt được sự hỗ trợ tốt nhất cho việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

–         Thay mặt Quý Công ty tiến hành giải trình, bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Thay mặt Quý Công ty nhận giấy chứng nhận đầu tư và chuyển giao lại cho Quý Công ty.

2. Thời hạn cung cấp dịch vụ:

2.1. Soạn thảo hợp đồng liên doanh:

–     Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, SBLAW sẽ gửi tới Quý công ty văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ cho việc đàm phán hợp đồng liên doanh;

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết, SBLAW  sẽ chuyển tới Quý Công ty bản dự thảo lần một Hợp đồng liên doanh (tiếng Anh và tiếng Việt);

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng liên doanh, SBLAW sẽ chuyển tới Quý Công ty dự thảo cuối cùng Hợp đồng liên doanh để chuyển gửi Đối tác Singapore.

2.2. Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

–     Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật có hiệu lực, SBLAW sẽ gửi tới Quý công ty văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ cho việc tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết, SBLAW sẽ chuyển tới Quý Công ty hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư để ký;

     Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư, SBLAW sẽ nộp hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLAW sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển lại cho Quý công ty.

* Lưu ý: Thời hạn nêu trên không bao gồm thời gian cần thiết để điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664