Untitled 2
Tư vấn pháp luật thường xuyên

Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, chúng tôi muốn thuê một dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên, đề nghị công ty luật tư vấn?

Luật sư trả lời: Trước tiên, SBLAW xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng.

Tiếp theo buổi trao đổi trực tiếp giữa người đại diện của Quý Công ty với người đại diện của SBLAW về nhu cầu được tư vấn pháp luật thường xuyên của Quý Công ty, chúng tôi gửi đến Quý Công ty bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên.

Quý Công ty sẽ thấy dưới đây chi tiết những dịch vụ tư vấn pháp lý mà luật sư có thể cung cấp cho Quý Công ty hàng tháng với mức phí tư vấn và phương thức tư vấn cụ thể như sau:

 I. PHẠM VI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

  1. Cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến lao động, thuế, kế toán, các lĩnh vực đăng ký kinh doanh chính mà doanh nghiệp quan tâm như kinh doanh bất động sản, … và các chính sách ưu đãi của nhà nước. Công việc này sẽ được luật sư thực hiện hàng tháng, tại mỗi thời điểm có văn bản pháp luật mới được ban hành. SBLAW sẽ lập một bản tóm tắt nội dung của văn bản, đồng thời đính kèm văn bản và gửi đến DN qua e-mail. Ngoài ra, SBLAW có thể giải thích hoặc giải đáp các thắc mắc từ DN liên quan đến các văn bản nêu trên, nếu DN có nhu cầu.
  2. Đưa ra ý kiến pháp lý hoặc tư vấn về mặt pháp luật cho DN các vấn đề phát sinh từ hoạt động thực tiễn của DN (bất kỳ vấn đề nào DN yêu cầu được tư vấn về mặt pháp luật, có thể trong lĩnh vực lao động, quản lý hành chính, quản trị nhân sự, thuế, tài chính hoặc trong các lĩnh vực kinh doanh của DN).
  3. Soạn thảo hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác cho DN với khách hàng, đối tác, khi DN yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể, khi ADN yêu cầu.
  4. Tư vấn đầu tư cho Ban Giám đốc DN, khi được yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể, khi DN yêu cầu.
  5. Soạn thảo văn bản các loại, theo yêu cầu của DN trong từng trường hợp cụ thể (có thể gồm: công văn giải trình, quyết định và các loại văn bản khác), khi DN yêu cầu.
  6. Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy nội bộ của DN, gồm:

Rà soát để chuẩn hóa Điều lệ của DN phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và thực tiễn hoạt động, định hướng phát triển của DN trong tương lai (trên cơ sở thông tin do DN cung cấp).

Xây dựng Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong hệ thống bộ máy tổ chức của DN.

Xây dựng bản mô tả công việc mẫu cho một số vị trí nhân sự trong hệ thống bộ máy nhân sự của hệ thống DN.

Xây dựng các quy trình phối hợp xử lý công việc giữa các cá nhân, giữa các tập thể phòng ban.

 Xây dựng Quy chế xếp loại lao động, thi đua, khen thưởng áp dụng trong toàn DN.

Chuẩn hóa lại Nội quy lao động của DN (trong đó quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất … đối với người lao động) và hướng dẫn đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP. Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể cho DN theo quy định của Bộ luật lao động và hướng dẫn đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP. Hà Nội.

Tư vấn và hỗ trợ thành lập Công đoàn cho DN theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Chuẩn hóa mẫu hợp đồng lao động áp dụng chung trong toàn DN.

Xây dựng quy trình tuyển dụng, thuyên chuyển, cho thôi việc đối với các vị trí nhân sự trong toàn DN.

Xây dựng quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng áp dụng chung trong toàn DN (trong đó có nội dung về thủ tục trình ký hợp đồng).

Xây dựng quy chế tiền lương, chế độ nâng lương áp dụng trong toàn DN.

Xây dựng quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản áp dụng chung trong toàn DN.

Xây dựng mẫu hợp đồng thương mại chuẩn áp dụng trong toàn DN.

Xây dựng mẫu công văn, quyết định và các loại văn bản nội bộ để áp dụng đồng bộ trong toàn DN.

Xây dựng quy chế văn thư.

Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng con dấu pháp nhân.

II. PHƯƠNG THỨC TƯ VẤN

Khi phát sinh bất kỳ yêu cầu nào thuộc phạm vi tư vấn pháp luật thường xuyên được liệt kê tại mục I của bản chào này, đại diện của DN gửi yêu cầu sang SBLAW bằng thư điện tử (e-mail),  công văn, fax hoặc điện thoại.

Ngay khi nhận được yêu cầu của DN, SBLAW sẽ thông báo cho DN số giờ tư vấn cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của DN đã gửi SBLAW.

Ngay khi DN xác nhận đồng ý với số giờ tư vấn của SBLAW cho yêu cầu tư vấn đó, SBLAW sẽ triển khai và gửi kết quả tư vấn cho DN trong thời hạn cam kết. Thông báo số giờ tư vấn và xác nhận đồng ý của DN đối với số giờ tư vấn mà SBLAW thông báo phải được thực hiện bằng email hoặc fax.

Định kỳ hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, SBLAW sẽ lập một báo cáo tổng hợp tất cả các yêu cầu của DN mà SBLAW đã xử lý trong tháng, gửi cho DN để xác nhận và tính tổng số giờ tư vấn trong tháng DN đã sử dụng.

Trong trường hợp trong 01 tháng, DN không sử dụng hết đủ 12 giờ tư vấn thì số giờ tư vấn còn lại trong tháng sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp và lũy kế sang các tháng kế tiếp (nếu có).

Trong trường hợp DN sử dụng quá 12 giờ tư vấn trong 01 tháng (SBLAW sẽ có cảnh báo khi số giờ tư vấn DN đã sử dụng tiệm cận với 12 giờ) thì số giờ tư vấn vượt quá sẽ được tính phí theo quy định tại mục II của bản chào này.

III. PHÍ TƯ VẤN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

Phí tư vấn được tính định kỳ theo tháng với mức 15,000,000 VNĐ/tháng (bằng chữ: mười năm triệu đồng một tháng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với mức phí tư vấn nêu trên, Quý Công ty sẽ được sử dụng 12 giờ tư vấn của luật sư của SBLAW trong vòng 01 tháng.

Trường hợp ADN sử dụng quá 12 giờ trong vòng 01 tháng thì số giờ vượt quá được tính phí tư vấn là 2.000,000 VNĐ/1 giờ tư vấn (bằng chữ: hai triệu một giờ tư vấn).

Phí tư vấn hàng tháng sẽ được DN thanh toán cho SBLAW trong vòng 05 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

IV. PHÍ TƯ VẤN BỔ SUNG

Trong trường hợp DN có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ pháp lý ngoài phạm vi tư vấn pháp luật thường xuyên được nêu tại mục I của thư chào này, DN và SBLAW sẽ cùng thống nhất yêu cầu tư vấn của DN và mức phí tư vấn cần thiết để SBLAW thực hiện. Hai bên sẽ ký một Hợp đồng tư vấn pháp luật độc lập để thực hiện yêu cầu phát sinh của DN trong trường hợp này.

Trên đây là đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên theo tháng của SBLAW dành cho DN. SBLAW mong sớm nhận được sự phúc đáp của Quý Công ty đối với đề xuất dịch vụ này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

hợp tác

Tìm luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh

Vai trò của luật sư trong việc giải quyết các vụ án ngày càng được …

Chat Zalo: 0904340664