Thành lập văn phòng đại diện của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

0
504

Doanh nghiệp hỏi: công ty luật có thể hỗ trợ công ty tôi, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài lập văn phòng đại diện tại Hà Nội không?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến yêu cầu của Quý công ty về việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc tư vấn thành lập văn phòng đại diện của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Là một công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, sở hữu trí tuệ, tài chính ngân hàng, SBLAW sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

–         Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

–         Soạn thảo các văn bản cần thiết cho việc nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

–         Thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình thành lập văn phòng đại diện;

–         Thay mặt khách hàng tiến hành giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan tới hồ sơ thành lập văn phòng đại diện với cơ quan chức năng;

–         Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện, mẫu dấu và giấy đăng ký mẫu dấu của văn phòng đại diện.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

–         Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, SBLAW sẽ gửi tới Quý công ty Bảng yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho việc chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện;

–         Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo yêu cầu, SBLAW sẽ gửi tới Quý công ty hồ sơ pháp lý để ký kết;

–         Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ pháp lý đầy đủ đã ký, SBLAW sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLAW sẽ nhận Giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện, SBLAW sẽ nhận được Giấy đăng ký mẫu dấu và mẫu dấu cho Văn phòng đại diện;