Untitled 2
Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng điện tử. Công ty tôi gửi yêu cầu thanh toán bằng mã hóa điện tử đến đối tác, nhưng không thỏa thuận về thời điểm cũng như địa điểm nhận thông điệp dữ liệu. Vậy trong trường hợp này thời điểm và địa điểm mà đối tác của công ty tôi nhận được thông điệp dữ liệu là khi nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

            Căn cứ theo Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2005, trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận;

  1. Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.”

          Như vậy, trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận về thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm, địa điểm nhận sẽ đượcc thực hiện theo quy định như trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Nhận thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664