Untitled 2

Thời gian yêu cầu thi hành bản án có hiệu lực của toà

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW cho chúng tôi biết, trong trường hợp tòa án phán quyết anh A bị thua kiện, anh A phải trả tiền cho anh B.

Nếu anh A cứ không trả tiền thì Luật pháp sẽ thi hành thế nào hả em?

Trả lời: Về vấn đề này, luật sư SBLAW trả lời như sau:

Trong trường hợp này Bên thắng kiện có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.

Thời hạn yêu cầu thi hành án là 05 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn (Khoản 1, Điều 30 Luật thi hành án năm 2014).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 được Quốc hội kí thông qua ngày 27 …

Chat Zalo: 0904340664