Home / tư vấn luật của SBLAW / Chuyên mục: Tư vấn về luật lao động / Thời hạn khởi kiện tranh chấp Hợp đồng lao động
thời hiệu khởi kiện lao động

Thời hạn khởi kiện tranh chấp Hợp đồng lao động

Câu hỏi: SBLAW cho chúng tôi hỏi về thời hạn khởi kiện của tranh tụng liên quan tới tranh chấp Hợp đồng lao động là bao lâu? Cho chúng tôi căn cứ pháp lý được không?
 
Luật sư SBLAW trả lời: Cám ơn Quý khách hàng đã liên hệ, về vấn đề này, chúng tôi trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động thì thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân ra tòa án là 1 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà các bên tranh chấp cho rằng quyền và nghĩa vụ của mình bị vi phạm và thời hiệu này là 6 tháng nếu giải quyết tranh chấp theo đường hòa giải viên.
 
Theo quy định tại Điều 207 Bộ luật lao động thì thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động tập thể ra tòa án cũng là 1 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà các bên tranh chấp cho rằng quyền và nghĩa vụ của mình bị vi phạm.
 
Vì vậy, Quý khách hàng có thể căn cứ vào đây để có thể xem xét và tính toán thời hiệu khởi kiện.

Tin nổi bật

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Hồ sơ xác nhận người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Câu hỏi: Tôi có người bạn là người Trung Quốc sắp tới sang Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664