Untitled 2
thu-lao-va-hoa-hong-moi-gioi-bat-dong-san

Thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật nước ta quy định như thế nào về thù lao và hoa hồng của việc môi gới bất động sản?

Luật sư trả lời: Theo luật kinh doanh bất động sản 2014, luật này quy định cụ thể về thù lao môi giới bất động sản và hoa hồng môi giới bất động sản như sau:

I. Thù lao môi giới bất động sản

Điều 64 luật này quy định về thù lao môi giới bất động sản như sau:

1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

2. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

II. Hoa hồng môi giới bất động sản

Điều 65 luật này quy định về hoa hồng môi giới bất động sản như sau:

1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664