Untitled 2
dich-vu-moi-gioi-bat-dong-san
điều kiện hành nghề luật sư trong nước

Dịch vụ môi giới bất động sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của cá nhân, tổ chức và nội dung môi giới BĐS?

Luật sư trả lời: Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của cá nhân, tổ chức và nội dung môi giới BĐS, cụ thể như sau:

I. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều 62, luật KDBĐS 2014 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản của cá nhân, tổ chức kinh doanh môi giới BĐS, bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

II. Nội dung môi giới bất động sản

Điều 63, luật KDBĐS 2014 quy định nội dung môi giới BĐS như sau:

1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664