Untitled 2

Tư vấn về Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn đăng ký hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Mong được Luật sư tư vân cho tôi cần phải thực hiện như thế nào để được cấp chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động?
Luật sư trả lời: Xin chào Quý khách hàng! Tôi xin gửi tới Quý khách hàng một số thông tin về vấn đề này như sau:
* Căn cứ theo:
– Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Để được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, tổ chức cần thực hiện như sau:
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Yêu cầu, điều kiện:
Điều kiện thành lập tổ chức giám định:
– Có ít nhất 02 thành viên có Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
* Trình tự thực hiện:
– Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ.
– Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối;
• Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);
+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);
+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
* Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.
* Lệ phí:
– Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.
– Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
– Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
* Kết quả:
– Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;
– Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn về sở hữu trí tuệ tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664