Untitled 2

Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động của NGO nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi: Chúng tôi là tổ chức phí chính phủ từ Pháp, chúng tôi muốn thành lập và xin Giấy đăng ký hoạt động của NGO nước ngoài tại Việt Nam, đề nghị SBLAW tư vấn?

Trả lời:  Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động của NGO nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

(i) Điều kiện để được phép hoạt động tại Việt Nam:

– Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập;

– Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng;

– Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước Việt Nam.

(ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động bao gồm:

– 01 Đơn đề nghị của NGO do người có thẩm quyền ký (Đơn đề nghị phải bao gồm những nội dung chính sau đây: Tên đầy đủ và viết tắt của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính; Tôn chỉ, mục đích hoạt động; Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức; Nguồn và khả năng tài chính; Chương trình, dự án và/hoặc kế hoạch hoạt động tại Việt Nam; Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam);

– 01 bản sao Điều lệ của NGO đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản chính hoặc 01 bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân của NGO do cơ quan có thẩm quyền ở nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Lưu ý: Các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(iii) NGO có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

(iv) Thời hạn cấp Giấy đăng ký hoạt động: Không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ thông báo kết quả bằng văn bản đến NGO có liên quan.

NGO có trách nhiệm cử người ký tên trong Đơn đến nhận Giấy đăng ký hoạt động trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

(v) Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664