Untitled 2
Hồ sơ dự án đầu tư

Thủ tục lập đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức cá nhân khác có cùng loại sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dịch vụ đại lý thuộc dịch vụ phân phối mởi cửa theo cam kết WTO, vì vậy, bên cạnh quy định của pháp luật về đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Nghị Định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Văn bản có liên quan. Đề nghị tham khảo them hướng dẫn tại 6 câu trên đây.

Trường hợp thành lập trước ngày 1/7/2006 nếu chưa đăng ký lại, doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động đầu tư và kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề quy định tại giấy phép đầu tư.

Trường hợp thành lập sau ngày 1/7/2006, hoặc thành lập trước thời điểm đó, nhưng đã đăng ký lại theo quy định của Nghị định 101/2006/NĐ-CP, việc bổ sung mục tiêu hoạt động đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức cá nhân khác có cùng loại sản phẩm sản xuất tại Việt Nam thực hiện tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP và hướng dẫn của bộ thương mại

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664