Untitled 2
luật sư Nguyễn Thanh Hà và công ty SBLaw

Chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp phân phối có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại phụ lục C, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định lĩnh vực xuất  khẩu, nhập khẩu, phân phối là lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài

 

Theo đó, việc Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nghiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực thuần thương mại chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nược ngoài phài thực hiện đúng các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thực hiện các cam kết gia nhập WTO về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa  thị trường đã được nêu tại câu sáu trên đây và phải tuân theo quy định tại điều 10 và 65 của nghị định 108/2006/N Đ-CP

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664