Thủ tục, hồ sơ và cơ quan thực hiện thủ tục chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang tỉnh, thành phố khác

0
9
anh-dep-thien-nhien

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài sang tỉnh, thành phố khác như sau:

Doanh nghiệp lập hồ sơ theo nội dung về thay đổi trụ sở chính theo Điều 26 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, về địa điểm dự án theo Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, quyết định 1088/2006/QĐ-BKH và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Điều 40 Nghị định 108/2006/NĐ-CP) nơi đặt trụ sở mới;

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư nơi đặt trụ sở mới cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư cũ cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới; và trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới gửi bản sao đến Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đây doanh nghiệp đã đặt trụ sở cũ phù hợp quy định tại điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP