Untitled 2
vịnh hạ long

Chuyển trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án

Thủ tục chuyển trụ sở chính và thủ tục chuyển địa điểm thực hiện dự án tùy thuộc vào từng trường hợp:

Hoặc doanh nghiệp chỉ chuyển trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án không thay đổi

Hoặc doanh nghiệp di chuyển cả dự án, đồng thời là nơi đặt trụ sở chính của mình, đến địa điểm khác.

Tùy theo từng trường hợp áp dụng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh/hoặc đồng thời cả pháp luật về đăng ký kinh doanh và pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, cần phải lưu ý một số nội dung như sau:

Đối với doanh nghiệp thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phần lớn là doanh nghiệp Việt Nam)

Khi chuyển trụ sở chính, phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh daonh nơi đặt trụ sở mới theo quy định về  thủ tục đăng ký quy định tại Điều 26 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP

Khi chuyển địa điểm thực hiện dự án thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP và quyết định 1088/2006/QĐ-BKH tại cơ quan cấp chứng nhận đầu tư nơi dự án chuyển đến.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Khi chuyển trụ sở chính, phải đăng ký với cơ quan cấp chứng nhận đầu tư nơi đặt trụ sở mới; nội dung hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký quy định tại Điều 26 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP;

Khi chuyển địa điểm thực hiện dự án thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP và Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH tại cơ quan cấp chứng nhận đầu tư nơi dự án chuyển đến.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664