Untitled 2

Thủ tục chuyển nhượng dự án

Trường hợp này cần thực hiện hai thủ tục: thủ tục chuyển nhượng dự án và thủ tục thay đổi trụ sở chính, điều chỉnh dự án đầu tư của doanh nghiệp chuyển nhượng

Đối với thủ tục chuyển nhượng dự án: bên nhận chuyển nhượng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với dự án nhận chuyển nhượng. Trường hợp chưa phù hợp thì phải đăng ký bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Sau đó các bên làm thủ tục thay đổi trụ sở chính, điều chỉnh dự án đầu tư của doanh nghiệp chuyển nhượng.

Doanh nghiệp chuyển nhường làm thủ tục thay đổi trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, Điều 26. Nghị định 88/2006/NĐ-CP, điều chỉnh giảm vốn điều lệ ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên không được điều chỉnh giảm vốn điều lệ), điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định tại Điều 51, 52, Nghị  định 108/2006/NĐ-CP

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664