Untitled 2

Thủ tục mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài, chi tiết cụ thể như sau:

1.THỦ TỤC pháp lý MỞ CỬA văn phòng

Theo Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là “RO”) và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Thương nhân nước ngoài muốn thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, thương nhân đó phải hoạt động tại nước sở tại ít nhất là 1 năm trở lên, thời hạn hoạt động còn lại của thương nhân phải từ 1 năm trở lên.

2.DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

Liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

2.1.Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết theo pháp luật Việt Nam;

– Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Anh;

– Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

– Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2.2.Thủ tục cấp phép:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có

2.3. Lộ trình thực hiện:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký và hoàn thiện hồ sơ để Quý Khách hàng ký và đóng dấu.

Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này đối với mỗi bộ hồ sơ là trong thời hạn 03 ngày làm việc. Hồ sơ đã được hoàn thiện sau đó sẽ được gửi cho Quý Khách hàng ký và đóng dấu.

b.Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp Thông báo đóng cửa hoặc thành lập R.O tới Sở Công Thương.

2.4. Thời hạn nhận Giấy phép

a. Thời gian cấp phép: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

b.Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập văn phòng đại diện, đăng ký mã số thuế, đăng ký mẫu dấu và thông báo bắt đầu hoạt động của văn phòng đại diện.

3.TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt sẽ được cung cấp nếu nếu tài liệu này được yêu cầu để trình lên cơ quan cấp phép. Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664