Thủ tục thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp và giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

0
281
Thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Công ty tôi hiện đang muốn mở nhà hàng bán mỳ ramen (Nhật), do đó muốn bổ sung thêm ngành ngề kinh doanh tăng vốn đầu tư/vốn điều lệ; thay đổi địa điểm thực hiện dự án và trụ sở Công ty; và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty tôi có Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mong Luật sư tư vấn cho tôi thủ tục để thực hiện những công việc trên. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến những thác mắc của bạn, SBLAW xin tư vấn như sau:

 1. Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư:

Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 đã thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005. Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 thì Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 thì Giấy chứng nhận đầu tư được tách thành hai loại giấy khác nhau là Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài, khác với Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 thể hiện đồng thời thông tin về dự án đầu tư và thông tin về doanh nghiệp, Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư hiện nay chỉ thể hiện thông tin về dự án đầu tư. Mặt khác, thông tin chi tiết về nội dung đăng ký kinh doanh thì được thể hiện trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Hiện tại, Công ty của Quý Khách hàng có nhu cầu thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm: (i) bổ sung ngành nghề kinh doanh (mở nhà hàng bán mỳ ramen Nhật); (ii) tăng vốn đầu tư/vốn điều lệ; (iii) thay đổi địa điểm thực hiện dự án và trụ sở Công ty; và (iv) thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trước khi thực hiện các sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng phải thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014. Chỉ sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Khách hàng mới thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; và tiếp tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư và đề nghị cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư mới.

Ngoài ra, trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh, Khách hàng cần đảm bảo và tự thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

Về vấn đề con dấu, do Khách hàng sẽ được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mới, con dấu hiện tại của Khách hàng sẽ phải trả lại cho cơ quan công an. Khách hàng sẽ phải khắc con dấu mới và làm thủ tục công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Cơ quan cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đều thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, song hai cơ quan này độc lập với nhau.

Đề nghị lưu ý là, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật mới của Công ty là người nước ngoài, thì người đó cần phải có Giấy phép lao động để có thể làm việc tại Việt Nam.

 1. Lộ trình thực hiện các thủ tục nêu trên có thể được mô tả theo các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Đối với các thủ tục liên quan đến thuế, Khách hàng cần đảm bảo và phải tự thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến thuế trước khi tiến hành thủ tục thay đổi về địa điểm thực hiện dự án và trụ sở Công ty. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho Khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép: 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã được ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư dự kiến là 15 (mười lăm) ngày làm việc, và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như công bố nội dung thay đổi đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu mới và công bố mẫu dấu mới trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

 

 1. Phạm vi công việc của SB Law:

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Dịch các tài liệu sang tiếng Việt để ký.

Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có; và

Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Thủ tục sau cấp phép:

Khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Khách hàng sẽ phải thực hiện thủ tục hành chính sau cấp phép. Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm: (i) công bố nội dung thay đổi đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp; và (ii) khắc dấu mới và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Lưu ý: Phạm vi công việc của chúng tôi không bao gồm các vấn đề liên quan đến thủ tục về thuế và các vấn đề về môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm liên quan đến Công ty của Khách hàng trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục nêu trên