Thủ tục bổ sung mã HS trên giấy chứng nhận đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

0
780

Câu hỏi : Chào Luật sư, xin Luật sư tư vấn cho tôi công việc sau: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội, có giấy chứng nhận đầu tư và có một số nhóm mã HS trên đó. Hiện nay công ty tôi muốn bổ sung thêm một số mã HS để thực hiện quyền nhập khẩu có được không? Thủ tục gồm những giấy tờ gì?

Trả lời :

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc bổ sung mã HS bản chất là việc thực hiên thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chúng tôi xin tư vấn như sau :

1.Ý kiến tư vấn sơ bộ

Theo các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, Khách hàng cần phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn thực hiện các thủ tục này là: (i) 15 ngày làm việc đối với thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; và (ii) 05 ngày làm việc đối với thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi điều chỉnh xong Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, Khách hàng còn phải xin Giấy phép kinh doanh do UBND thành phố Hà Nội cấp. Thời hạn thực hiện thủ tục này là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Lộ trình thực hiện các thủ tục nêu trên có thể được mô tả theo các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã được ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh sẽ là 15 (mười lăm) ngày làm việc; và thời hạn cấp Giấy xác nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy xác nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh cho Khách hàng. Thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.