THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

0
48

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, Công ty chúng tôi muốn xin giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Nhờ Luật sư tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục và hồ sơ để được cấp phép.

Xin cảm ơn Luật sư. Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Luật sư.

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Để tiến hành thủ tục xin giấy phép và thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài cần tiến hành những thủ tục sau đây:

 • Bước 1: Xin Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Tùy theo loại công trình, Nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng để xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng.

 • Bước 2: Lập Văn phòng điều hành Nhà thầu nước ngoài tại nơi thực hiện Dự án.

Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, Nhà thầu nước ngoài phải lập Văn phòng điều hành tại nơi có dự án; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn phòng điều hành.

 1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài:

Để được cấp phép, nhà thầu nước ngoài cần đáp ứng 03 điều kiện sau:

 • Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu.
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

Lưu ý:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt.
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Các giấy tờ, tài liệu ii, iii, v và vi nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 1. Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng:
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
 1. Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ xây dựng xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Khi nhận Giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

Giấy phép hoạt động xây dựng hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng thầu đã hoàn thành và được thanh lý;
 • Hợp đồng không còn hiệu lực khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ hoạt động, giải thể, phá sản hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch.

Căn cứ pháp lý tham khảo:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (“Nghị định 15/2021/NĐ-CP”).