Thuê mua nhà ở xã hội là gì?

0
381
Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law

Câu hỏi: Tôi là Hải. Tôi muốn hỏi: Thuê mua nhà ở xã hội là gì? Đặc điểm của hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội? Mong nhận được phản hồi từ quý công ty.

Luật sư tư vấn:

Thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Như vậy, có thể hiểu thuê mua nhà ở xã hội là việc người thuê mua nhà ở xã hội thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% đến 50% giá trị của nhà ở thuê mua; 80-50% còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên chủ đầu tư trong một thời hạn nhất định.

Sau khi hết hạn thuê mua nhà ở xã hội (theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP tối thiểu là 05 năm) và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở xã hội đó.

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội có bản chất là sự kết hợp giữa hợp đồng thuê và hợp đồng mua bán. Có thể thấy đây là một loại hợp đồng thuê nhưng bị ràng buộc bởi những điều kiện về quyền sở hữu của tài sản sau khi hết thời hạn thuê.

Nếu hết thời hạn thuê mà người thuê quyết định mua thì hợp đồng mua bán được giao kết vào thời điểm người thuê quyết định mua. Cho đến thời điểm hợp đồng mua bán được giao kết, quyền sở hữu đối với tài sản vẫn thuộc về người cho thuê; rủi ro về tài sản vẫn do người cho thuê chịu.

Hi vọng các thông tin trên sẽ hữu ích.