Người nước ngoài được sở hữu nhà ở lâu dài tại Việt Nam?

0
154
Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law

Câu hỏi: Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở lâu dài tại Việt Nam không? Nếu có thời hạn thì thời hạn đó là bao lâu và khi hết thời hạn đó thì nhà ở do người nước ngoài sở hữu sẽ được giải quyết như thế nào?

Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở quy định người nước ngoài đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8, Điều 77 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì trước khi hết thời hạn sở hữu nhà ở, trong vòng 03 tháng chủ sở hữu nhà ở người nước ngoài phải làm thủ tục xin gia hạn hoặc thực hiện quyền bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Trong trường hợp hết thời hạn sở hữu nhà ở mà họ không bán, tặng cho nhà ở hoặc gia hạn thời gian sở hữu thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, điểm a, b khoản 4 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định trong trường hợp trước khi hết hạn nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được bán hoặc tặng cho người đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nếu người mua, nhận tặng cho là công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì họ sẽ được sở hữu nhà ở đó ổn định lâu dài, nếu người mua, nhận tặng cho là tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì họ chỉ được sở hữu nhà ở trong thời gian còn lại.

Hi vọng những thông tin trên hữu ích.