Untitled 2
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế đã được chính phủ ban hành.

Nghị định này có một số nội dung quan trọng về vấn đề thuế, đặc biệt là mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán và thuế suất đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

1.Thuế thu nhập cá nhân.

Theo nội dung Nghị định, từ ngày 1-1-2015, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán chỉ áp dụng một cách tính duy nhất là 2% trên giá chuyển nhượng đối với bất động sản và 0,1% trên giá bán từng lần đối với chứng khoán.

Bên cạnh đó, từ năm 2015, các đối tượng sau sẽ được miễn thuế TNCN, đó là: các khoản lợi ích về nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp cho người lao động

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định cũng quy định dự án đầu tư đang áp dụng thuế suất ưu đãi 20% tính đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2015, sẽ được áp thuế suất 17% từ năm 2016.

3. Vấn đề xử lý chậm nộp thuế.

Nghị định quy định về việc xử lý chậm nộp thuế như sau:

Người chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp.

Nghị định cũng quy định rõ số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 1-1-2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Nghị định 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thuế môn bài

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp áp dụng thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết mức thuế môn bài áp …

Chat Zalo: 0904340664