Untitled 2
Xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử

Xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử thì công ty luật có thể hỗ trợ không?

Luật sư trả lời:  SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử đối với website của Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

Soạn thảo hồ sơ gồm bản đề án và các tài liệu khác phục vụ cho việc xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử cho website của Quý Công ty.

Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Công ty được cấp giấy phép.

Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc giấy phép và bàn giao cho Quý Công ty.

Thời gian để Quý Công ty được cấp giấy phép là sau 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đủ và hợp lệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Biểu tình

Xin giấy phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi: Chào Luật sư. Công ty tôi đang muốn thực hiện việc cho thuê …

Chat Zalo: 0904340664