Untitled 2
Hợp đồng thử việc

Trong thời gian thử việc có bắt buộc phải đóng BHYT và BHXH không?

Câu hỏi: Tuần qua em vừa ký kết hợp đồng thử việc với 1 công ty làm về xuất khẩu. Quản lý có bảo em phải đóng tiền để mua BHYT và BHXH.Vậy Luật sư cho em hỏi em có cần đóng tiền BHYT và BHXH trong giai đoạn này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Theo đó, người làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc vào những đối tượng được liệt kê tại điều trên.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1, Điều 26, Bộ luật lao động 2012 quy định:

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. Theo đó gồm:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

Vậy có thể thấy người lao động ký hợp đồng thử việc không bắt buộc phải đóng BHYT và BHXH vì trong nội dung hợp đồng theo quy định trên không có các điều khoản về việc mua Bảo hiểm..

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664