Tư vấn chuyển nhượng Cổ phần dự án của Công ty cho đối tác

0
380

Q: Chúng tôi là một công ty công nghệ và đang muốn chuyển nhượng Cổ phần dự án của Công ty cho đối tác ngoại, đề nghị SBLAW tư vấn phạm vi dịch vụ và báo giá.

A: Trước tiên, Công ty Luật S&B (sau đây viết tắt là “S&B Law”) xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự tín nhiệm của Quý công ty đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi.

Là một Công ty Luật hoạt động tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Ngân hàng, Tài chính và Tranh tụng, S&B Law có kinh nghiệm và khả năng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ nêu trên.

Vậy, S&B Law xin gửi đến Quý Công ty bản Đề xuất dịch vụ của chúng tôi với nội dung như  sau:

1. Tư vấn sơ bộ

Chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu chuyển nhượng Cổ phần dự án của Công ty cho đối tác.

Qua nội dung các tài liệu mà Quý Công ty cung cấp, Chúng tôi hiểu rằng ngoài các nội dung cơ bản điều chỉnh Hợp đồng chuyển nhượng Cổ phần giữa hai bên thì Quý Công ty còn muốn được tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần.

2. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

2.1 Cách thức thực hiện

SBLaw sẽ tiến hành rà soát Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Quý Công ty với các công việc cụ thể sau:

– Nghiên cứu các yêu cầu của Quý Công ty và quy định của pháp luật liên quan;

– Tư vấn bằng văn bản các nội dung trong hợp đồng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyển nhượng Cổ phần;

– Rà soát Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Quý Công ty trên cơ sở dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng và các thông tin Quý Công ty cung cấp;

– Hiệu chỉnh tối đa dự thảo Hợp đồng 02 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Quý Công ty.

2.2 Thời hạn thực hiện:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ, SBLaw sẽ gửi cho Quý Công ty bản tư vấn về việc chuyển nhượng Cổ phần và bản Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được rà soát.

– Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty có yêu cầu hiệu chỉnh Hợp đồng, SBLaw sẽ gửi cho Quý Công ty Hợp đồng lao động đã được hiệu chỉnh.

3. Phí dịch vụ

– Phí dịch vụ để SBLaw thực hiện các công việc tại mục 2 trên là 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

– Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

4. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu

Quý công ty vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của SB Law như sau:

– Điều lệ của Công ty.

– Nội dung dự án

– ĐKKD.

Trên đây là đề xuất cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp mà SBLaw dành cho Quý công ty.

SBLaw mong sớm nhận được sự phúc đáp của Quý công ty.

Một lần nữa, SBLaw xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng!