Untitled 2
tư vấn đầu tư kinh doanh khách sạn tại campuchia

Tư vấn đầu tư kinh doanh khách sạn tại Campuchia

Doanh nghiệp hỏi: Hiện nay, công ty chúng tôi đang có kế hoạch hợp tác kinh doanh cùng với một đối tác tại Cambodia để tiến hành đầu tư và kinh doanh Khách sạn tại Siem Reap. Sau quá trình bàn bạc và thảo luận, hai bên đã đi đến ký kết thoả thuận nguyên tắc về về việc hợp tác kinh doanh khách sạn và đang xem xét lựa chọn một trong các phương án hợp tác như sau:

Phương án 1:

Công ty chúng tôi mua 70% cổ phần trong Công ty của Đối tác Campuchia, tiến hành tăng vốn điều lệ cho Công ty và vay thêm vốn ngân hàng để thanh toán cho Đối tác Campuchia;

Phương án 2:

Công ty chúng tôi và Đối tác Campuchia sẽ tiến hành thành lập một pháp nhân mới trong đó công ty chúng tôi chiếm 70% tổng số vốn điều lệ và ký kết hợp đồng thuê khách sạn để kinh doanh trong vòng 99 năm. Công ty chúng tôi sau đó sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ và vay thêm vốn ngân hàng để thanh toán cho Đối tác Campuchia.

Phương án 3:

Công ty chúng tôi và Đối tác Campuchia sẽ tiến hành thành lập một pháp nhân mới trong đó công ty chiếm 70% tổng số vốn điều lệ và ký kết hợp đồng mua khách sạn để kinh doanh. Công ty sau đó sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ và vay thêm vốn ngân hàng để thanh toán cho Đối tác Campuchia.

Chúng tôi yêu cầu công ty luật tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý để Công ty thực hiện việc hợp tác kinh doanh khách sạn với Đối tác kinh doanh theo một trong các phương án nêu trên.

Luật sư trả lời: Chúng tôi hiểu rằng, Công ty hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật về việc tiến hành đầu tư kinh doanh khách sạn tại Campuchia.

Phạm vi dịch vụ do SBLAW cung cấp

(1)               Đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

–           Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

–                      Soạn thảo hồ sơ pháp lý cần thiết để tiến hành đăng ký đầu tư ra nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–                      Thay mặt Quý Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài, theo dõi và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có được sự hỗ trợ tốt nhất; và

–                      Nhận giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển lại cho Quý Công ty.

(2)        Tư vấn hỗ trợ tiến hành các phương án hợp tác kinh doanh:

            2.1. Phương án 1:

            –           Tiến hành thẩm tra pháp lý đối với Công ty đối tác Campuchia và khách sạn;

–           Tham gia hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

–           Hỗ trợ soạn thảo Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp;

–           Tư vấn về các loại thuế áp dụng đối với Công ty;

2.2. Phương án 2:

–           Tham gia hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng thành lập Công ty;

           Soạn thảo Điều lệ Công ty;

–           Tham gia hỗ trợ đàm phán và soạn thảo Hợp đồng thuê khách sạn;

          Tư vấn về các loại thuế áp dụng đối với Công ty;

2.3. Phương án 3

–           Tham gia hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng thành lập Công ty;

           Soạn thảo Điều lệ Công ty;

            –           Tiến hành thẩm tra pháp lý đối với Khách sạn;

–           Tham gia hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

–           Tư vấn về các loại thuế áp dụng đối với Công ty;

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664