Untitled 2

Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài

S&B Law tư vấn toàn diện về dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, lĩnh vực tư vấn của chúng tôi bao gồm:

Luật sư của S&B Law tư vấn pháp lý đối với từng loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm:

–         Công ty liên doanh.

–         Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

–         Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

–         Công ty cổ phần.

–         Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, luật sư S&B Law còn tư vấn các vấn đề sau:

–  Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý.

–   Tư vấn phương thức hoạt động và Điều hành của doanh nghiệp.

–  Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong doanh nghiệp.

–   Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp.

–   Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn.

–    Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

–    Tư vấn về lựa chọn địa bàn đầu tư và các ưu đãi đầu tư nếu có

–   Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như thuế, tài chính doanh nghiệp, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

 

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các tài liệu của nhà đầu tư:

–   Trên cơ sở các yêu cầu tư vấn và tài liệu của nhà đầu tư cung cấp, các Luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

–   Trong trường hợp nhà đầu tư cần luật sư tư vấn của chúng tôi tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp của Nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ xem xét và cử các luật sư giàu kinh nghiệm và phù hợp để tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư.

 

Soạn thảo và đệ trình hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

–      Tư vấn và hoàn thiện, đưa ra phương án tối ưu nhất trong việc lựa chọn hình thức  đầu tư.

–      Tài liệu và văn bản đề nghị/đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

–      Lập dự án nghiên cứu khả thi (FS).

–      Tư vấn lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh/Hợp đồng liên doanh.

–      Soạn thảo Giấy uỷ quyền và các tài liệu có liên quan.

–     Công chứng, dịch thuật các tài liệu  phục vụ cho việc đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam.

–     Các Văn bản, giấy tờ khác có liên quan trong từng trường hợp, tình huống cụ thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664