Untitled 2

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án

Trong quá trình hoạt động của mình, nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau:

–         Tiến hành tư vấn khả năng và tính khả thi của việc điểu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

–         Soạn thảo hồ sơ pháp lý và nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

–     Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Thay mặt nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

–         Tư vấn thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn, tỉnh khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664