Untitled 2

Tư vấn thành lập chi nhánh cho nhà đầu tư

Cùng với việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp là liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư còn lựa chọn hình thức thành lập các hiện diện thương mại khác như thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Dịch vụ của S&B Law gồm những dịch vụ cụ thể sau:

Quy định về lập chi nhánh công ty nước ngoài:

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

– Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi Nhánh, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Các luật sư của S&B Law sẽ tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý của việc thành lập Chi nhánh, sửa đổi nội dung hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664