Untitled 2

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có chức năng làm văn phòng liên lạc, xúc tiến đầu tư và không có chức năng kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận.

Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Các luật sư của SBLaw sẽ tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý của việc thành lập Văn phòng đại diện, cấp lại, sửa đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về thủ tục lập văn phòng nước ngoài trên truyền hình.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664