Untitled 2

Tư vấn lập công ty nước ngoài tại Thái Nguyên

Với việc thu hút dự án đầu tư của Samsung, Thái Nguyên đang nổi lên là một địa bàn thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp vệ tinh nhằm cung cấp linh kiện cho dự án Samsung.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lập công ty tại Thái Nguyên trong các lính vực sau:

(i) nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối các sản phẩm và sản xuất trong nước

(ii) bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm do Công ty mẹ và Công ty phân phối;

(iii) Tư vấn kỹ thuật về việc sản xuất, gia công, vận hành và sửa chữa các sản phẩm do Công ty phân phối.

SBLaw là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. SB Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1. Phạm vi dịch vụ:

1.1.Soạn thảo hồ sơ đơn:

• Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

• Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh;

• Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;

• Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;

• Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;

• Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

• Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

1.2.Thủ tục cấp phép:

• Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có; và

• Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3.Thủ tục sau cấp phép:

• Đăng ký mẫu dấu và mã số thuế cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

• Công bố việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên báo chí,

2 Thời hạn thực hiện:

– Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng này, SB Law sẽ chuyển giao tài liệu cho Khách hàng xem xét và ký.

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đơn đã được ký và đóng dấu từ Khách hàng, SB Law sẽ nộp hồ sơ đơn lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trong thời hạn 2-3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLaw sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho Khách hàng.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SB Law sẽ hoàn thành các công việc đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế và công bố việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

3.Các tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị

– 02 Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập công ty ở nước ngoài;

– 02 Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Điều lệ công ty

– 02 Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán của năm tài chính gần nhất;

– 02 Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của công ty;

– 02 Bản sao công chứng tại Việt Nam Hộ chiếu của anh người đại diện doanh nghiệp;

– Nếu Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính của năm gần nhất không tốt, cần phải cung cấp thêm Bản công chứng hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty;

– 02 bản sao công chứng Hợp đồng thuê trụ sở;

– 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với văn phòng cho thuê

– 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ nhà cho thuê

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664