Tư vấn luật cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam

0
422

Đầu năm 2017, SBLAW đã chào đón nhà đầu tư nước ngoài tới làm việc tại SBLAW, đó là ngài Jack Lee tới từ công ty NMTEC, Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã được luật sư Trần Trung Kiên và Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tư vấn về trình tự, thủ tục và những ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư rất vui mừng vì qua buổi họp, họ đã hiểu được những quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, về thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Buổi họp và tư vấn đã diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị và hy vọng, có nhiều nhà đầu tư sẽ vào Việt Nam kinh doanh trong năm 2017.