Untitled 2

Tư vấn mua bán, sáp nhập công ty (M&A)

S&B Law sở hữu đội ngũ luật sư tư vấn về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm, có khả năng tư vấn chuyên sâu về các giao dịch mua bán, sáp nhập và hợp nhất đối với các công ty, công ty đại chúng và công ty liên doanh.

Luật sư của S&B Law cung cấp những giải pháp giàu tính sáng tạo và thực tiễn cho tất cả các loại giao dịch về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Khách hàng đến với S&B Law không chỉ được hỗ trợ trong việc cơ cấu giao dịch mà còn cả trong các vấn đề về thuế, và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến pháp luật về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp cùng các quy định có liên quan.

Luật sư của S&B Law đã từng đại diện cho nhiều tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, và các công ty trong nhiều giao dịch sáp nhập, hợp nhất và chuyển nhượng (kể cả vốn lẫn tài sản) trong nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau.

Dịch vụ tư vấn M&A của S&B Law gồm những nghiệp vụ cụ thể sau:

1.Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp  

–  Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.

–  Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.

2.Tư vấn xây dựng bản chào giá

–  Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tiến hành sáp nhập, mua bán.

–  Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.

–  Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập &  doanh nghiệp cung cấp.

3.Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập

–  Chọn lựa hình thức(mua/bán, sáp nhập).

–  Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.

–  Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.

4.Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

–  Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.

–  Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.

–  Tư vấn về hoạt động sau M&A (post – M&A): tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…)

5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

6. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:

–  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;

–  Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

–  Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;

–  Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

–  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

–  Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

–  Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664