Untitled 2

Xây dựng quy chế hoạt động cho công ty

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, S&B Law cam kết cung cấp các dịch vụ xây dựng quy chế hoạt động của công ty với sự tận tậm, trách nhiệm.

Phạm vi dịch vụ tư vấn của S&B Law bao gồm:

– Xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành trong doanh nghiệp.

– Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

– Xây dựng Quy chế hoạt động Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

– Xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng.

– Xây dựng Quy chế Quản lý vốn, tài sản và Công tác Tài chính Kế toán.

– Tư vấn xây dựng Nội quy của doanh nghiệp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664