Untitled 2
hình thức tư vấn pháp lý.
dieu kien kinh doanh dịch vu xoa bop

Tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng cho mượn hiện vật và trưng bày

Khách hàng hỏi: Chúng tôi là một bảo tàng tư nhân, muốn mượn hiện vật của một bảo tàng nước ngoài để trung bày, công ty luật có thể hỗ trợ chúng tôi soạn thảo hợp đồng này?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến buổi làm việc theo đó chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng cho mượn hiện vật và trưng bày được dự kiến ký kết giữa Bảo tàng (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) và Bảo tàng mỹ thuật nước ngoài.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau: Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

Rà soát dự thảo hợp đồng;

Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh; Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Hợp đồng cho mượn hiện vật và trưng bày trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng cho mượn hiện vật và trưng bày là 03 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664