Untitled 2

Tư vấn rà soát hợp đồng kinh tế

Câu hỏi:

Bên mình có nhu cầu tìm kiếm một công ty luật để tư vấn rà soát các hợp ddoongf kinh tế cho công ty mình.

Qua trang web Luatsu-vn của công ty bạn, tôi thấy công ty bạn có thực hiện dịch vụ này. Vui lòng báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của bạn, SB LAW xin gửi cho bạn Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để bạn cân nhắc và xem xét:

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

a) Nghiên cứu dự thảo các Hợp đồng thuê kho bãi và nhà xưởng, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng ăn uống và tài liệu đính kèm để hoàn thành giao dịch do Khách hàng cung cấp;

b) Rà soát dự thảo Hợp đồng thuê kho bãi và nhà xưởng, Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng ăn uống.

c) Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật.

d) Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ký kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a) Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý khách hành. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp luật cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vị pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng. Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chúng, SB law sẽ đề xuất với Quý Khách hàng phương hướng chủ đạo triển khai việc dự thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế.

b) Rà soát, hiệu chỉnh hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và hiệu chỉnh các Hợp đồng kinh tế trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiền hành Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng là 05 ngày. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện việc điều chỉnh bổ sung Hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

  1. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

a) Phí tư vấn rà soát các Hợp đồng kinh tế là: 16.000.000 VNĐ (Mười sáu triệu Đồng Việt Nam);

b) Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu tiếp tục sửa đổi, cập nhật dự thảo Hợp đồng kinh tế sau khi SB Law gửi dự thảo Hợp đồng kinh tế đã được rà soát sửa đổi lần 1 và thời gian cập nhật, sửa đổi tiếp theo vượt quá 03 lần hoặc 08 giờ làm việc, chi phí sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với Dự thảo Hợp đồng là: 3.300.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam một giờ làm việc).

c) Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664