Untitled 2

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải

Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để soạn thảo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh trong lĩnh vực giao  nhận vận tải giữa Khách hàng với đối tác của mình (sau đây gọi là “Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh”).

SBLAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên với phạm vi dịch vụ như sau:

1. CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Thu thập thông tin từ phía khách hàng về các nội dung cần thiết để soạn thảo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh;

Tiến hành soạn thảo Hợp đồng dựa trên các nội dung thu thập được của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng và mục tiêu mà hai bên trong Hợp đồng Hợp tác mong muốn;

Sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng dựa trên theo yêu cầu của Khách hàng;

2.TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh như được nêu ở trên gồm các điều khoản bảo đảm bao hàm được các nội dung mà Khách hàng mong muốnbằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664