Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA)

0
247

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) được ký kết vào ngày 25 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực vào từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Hiệp định VJEPA có nội dung toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển của thể nhân và các Phụ lục về hợp tác kinh tế.

Hiệp định này, cùng với các thỏa thuận kinh tế trước đó giữa hai nước tạo nên một khung pháp lý toàn diện, ổn định và thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

So với các cam kết trong khuôn khổ WTO, việc hai nước thiết lập thỏa thuận khu vực đòi hỏi Việt Nam và Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận các cam kết tự do hóa mạnh hơn, sâu sắc hơn rất nhiều[1] .

Cấu trúc hiệp định VJEPA gồm 2 lớp, bao gồm Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế và Hiệp định thực thi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Cấu trúc này cho phép hai bên có thể linh động điều chỉnh cơ cấu tổ chức thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của các cam kết trong hiệp định chính.

Hiệp định gồm 14 chương, 129 điều và 7 Phụ lục quy định cơ bản đầy đủ các cam kết của Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, di chuyển lao động, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cải thiện môi trường đầu tư, thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, giải quyết tranh chấp và các nội dung hợp tác quốc tế khác.

Hiệp định thực thi bao gồm 37 điều và là Hiệp định mang tính pháp lý phụ thuộc vào Hiệp định chính, nhằm thiết lập cơ chế và biện pháp cần thiết để triển khai cac cam kết, nội dung của Hiệp định chính, đặc biệt chú trọng xây dựng một cơ ché hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiệp định thực thi gồm 12 chương quy định các nội dung hợp tác trong lĩnh vực hải quan, sở hữu trí tuệ, nông lâm thủy sản, xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, du lịch, thông tin và truyền thông, môi trường, giao thông.

Quý khách có thể tải nội dung Hiệp định tại đây hiep_dinh_viet_nhat_ve_doi_tac_kinh_te_2 (1)


[1] Bộ Công Thương, Những điều doanh nghiệp cần biết về Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam –  Nhật Bản