Untitled 2
soạn thảo các hợp đồng

Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, soạn thảo hợp đồng kinh tế

Q: Chúng tôi là doanh nghiệp cổ phần và đang có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, soản thảo các hợp đồng, cụ thể là: Hợp đồng cho vay, mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần và lập sổ cổ đông công ty.

Do đó, chúng tôi cần SBLAW báo phí tư vấn cụ thể:

A: SBLAW có thể hỗ trợ doanh nghiệp với những nội dung cụ thể như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần;

– Soạn thảo 01 hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

– Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh mới và bàn giao cho Quý Công ty.

Dự thảo các hợp đồng và lập sổ cổ đông công ty:

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng cho vay, mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng tặng cho cổ phần nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; lập sổ cổ đông công ty;

– Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến các dự thảo hợp đồng và sổ cổ đông công ty;

– Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các dự thảo hợp đồng, sổ cổ đông dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 03 lần/văn bản hoặc 15 giờ làm việc/văn bản) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc nêu trên trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ CỦA SBLAW.

– Phí dịch vụ về việc thay đổi đăng ký kinh doanh: 4.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

– Phí dịch vụ dự thảo Hợp đồng cho vay: 8.000.000 VNĐ/hợp đồng (tám triệu đồng).

– Phí dịch vụ dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tặng cho cổ phần, lập sổ cổ đông: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

-Tổng phí dịch vụ: 22.000.000 VNĐ/hợp đồng (Hai mươi hai triệu đồng). VAT (10%): 2.200.000 VNĐ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng).

– Tổng phí dịch vụ: 24.200.000 VNĐ (Hai mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng).

-Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa đổi và hoàn thiện hợp đồng và vượt quá 03 lần/văn bản hoặc 15 giờ làm việc/văn bản phí dịch vụ cho giờ làm việc phát sinh thêm là 2.000.000VNĐ/01 giờ (hai triệu đồng);

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Kinh tế ngày càng phát triển việc hiểu biết luật pháp để áp dụng vào …

Chat Zalo: 0904340664