Untitled 2

Tư vấn về hành vi bán phá giá

Câu hỏi:

Để chống cạnh tranh không lành mạnh cần có sự can thiệp của các cơ quan nhà nước. ví dụ cần có luật chống bán phá giá thấp hơn giá thành 10% nghiêm cấm bán nguyên liệu thấp hơn. 10% so với giá thị trường. Nhưng giá cả lại do Bộ Tài chính quy định. Vậy làm thế nào để có thể xác định mức giá chống phá giá?

Mặt khác cùng 1 ngành, các doanh nghiệp liên doanh nộp mức thuế thu nhập là 20% trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải nộp mức 32% thì sao có thể cạnh tranh lành mạnh được?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Pháp luật Việt Nam quy định về bán phá giá: Pháp lệnh chống bán phá giá năm 2004

Điều 3. Xác định hàng hoá bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam

  1. Hàng hóa có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ bị coi là bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là hàng hoá bán phá giá vào Việt Nam) nếu hàng hoá đó được bán với giá thấp hơn giá thông thường theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
  2. Giá thông thường của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là giá có thể so sánh được của hàng hoá tương tự đang được bán trên thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu theo các điều kiện thương mại thông thường.
  3. Trong trường hợp không có hàng hoá tương tự được bán trên thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc có hàng hoá tương tự được bán trên thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu nhưng với khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa không đáng kể thì giá thông thường của hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam được xác định theo một trong hai cách sau đây:

a) Giá có thể so sánh được của hàng hoá tương tự của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu đang được bán trên thị trường một nước thứ ba trong các điều kiện thương mại thông thường;

b) Giá thành hợp lý của hàng hoá cộng thêm các chi phí hợp lý khác và lợi nhuận ở mức hợp lý, xét theo từng công đoạn từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc nước thứ ba.

Theo quy định của pháp luật thì bán phá giá được hiểu là bán sản phẩm ra với giá thực tế nhỏ hơn giá bán tại nước sản xuất. Đối với các doanh nghiệp trong nước thì bán phá giá được hiểu là bán hàng hóa với giá thấp hơn so với chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó.  Và để chứng minh được có hiện tượng bán phá giá không thì phải chứng minh được có thiệt hại cho ngành sản xuất trong nướctù hành vi bán phá giá đó.

Bạn thắc mắc tại sao lại có hiện tượng bán phá giá mà giá lại do Bộ Công Thương quy định. Thì xin trả lời là chỉ có một số gái bán hàng hóa độc quyền của nhà nước thì Bộ công thương mới ấn định giá bán. còn tất cả giá bán còn lại trên thị trường là do quy luật của thị trường quyết định. Nên chỉ cần bạn xác định được giá bán hàng hóa thấp hơn chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hóa và gây ra ảnh hưởng đến nền sản xuất hàng hóa hay các doanh nghiệp nội địa trong nước thì xác định là có bán phá giá

Theo quy định tại Khoản 1 ,2 3 Điều 11 Thông tư 78/2014

Điều 11 Thuế suất thuê thu nhập doanh nghiệp

  1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.
  2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Như vậy theo quy định của pháp luật thì tất cả các doanh nghiệp sẽ chịu mức thuế suất thuế thu nhập là 20%, ngoại trừ một số doanh nghiệp đặc thù theo quy định tại khoản 3 như trên thì sẽ chịu mức thuế suất khác, chứ không phải như bạn nói doanh nghiệp liên doanh chịu mức thuế 20% còn các doanh nghiệp VN khác chịu thuế 32 %.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Công ty tôi sản xuất thuốc xịt côn trùng,  công ty X là …

Chat Zalo: 0904340664