Gièm pha doanh nghiệp khác có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

0
625
nguồn internet

Câu hỏi: Công ty của tôi kinh doanh nước giải khát có ga. Tất cả hàng hóa của chúng tôi đều được qua kiểm định về chất lượng. Gần đây chúng tôi có nhận được phản hồi gay gắt của khách hàng về chất lượng nước giải khát của chúng tôi vì trong nước giải khát của chúng tôi có thành phần có hại cho sức khỏe. Kể từ khi có lời gièm pha như vậy, công ty của tôi đã sụt giảm doanh thu đáng kể. Sau khi điều tra chúng tôi biết rằng công ty đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã tung ra lời gièm pha như vậy để cạnh tranh với công ty của tôi. Quý công ty cho tôi hỏi trong trường hợp này thì hành vi của công ty đối thủ có được coi là cạnh tranh không lành mạnh không? Và xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 39 Luật cạnh tranh 2004 quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

“Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Với hành vi tung ra những lời gièm pha về nước giải khát có hại cho sức khỏe trong khi nước giải khát của bạn không hề có hại cho sức khỏe vì đã có kiểm định chất lượng. Việc này đã làm cho uy tín và doanh thu của công ty bạn thụt giảm, cho nên hành vi gièm pha của công ty đối thủ là hành vi gièm pha cho doanh nghiệp khác thuộc trường hợp cạnh tranh không lành mạnh.

Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, có quy định về hành vi gièm pha doanh nghiệp khác như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

b) Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

4. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì công ty đối thủ của công ty bạn có thể sẽ phải chịu phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gièm pha trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

Ngoài việc phạt tiền thì công ty đối thủ của bạn có thể bị áp dụng một số hình thức phạt bổ sung và biện pháp phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 28 của Nghị định 71/2014/NĐ-CP:

– Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

– Buộc cải chính công khai

Xem thêm: Luật sư tranh trụng tại TPHCM 

Xem thêm: Luật sư doanh nghiệp