Video: Luật cạnh tranh sửa đổi, tiếp cận và tư duy mới

0
327

Làm sao phải biến Luật cạnh tranh thành một bản Hiến pháp về kinh doanh và thay đổi tư duy làm luật, không phải chỉ tập trung vào việc xử phạt và quản lý nhà nước, mà luật cạnh tranh phải là công cụ để xây dựng mội trường kinh doanh mình bạch và bình đẳng.

Đây là một trong những nội dung mà luật sư Nguyễn Thanh Hà bình luận trong chương trình truyền hình của cổng thông tin điện tử Chính phủ.