Untitled 2

Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu

S&B Law cung cấp cho doanh nghiệp mẫu Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu sử dụng khi đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–*——–

                                                                 Hà Nội, ngày       tháng     năm

TUYÊN BỐ VỀ TÁC GIẢ VÀ CHỦ SỞ HỮU

Tôi tên là:

Sinh ngày:                                           Giới tính:                                Quốc tịch:

CMTND/Hộ chiếu số:                         Cấp tại :                                   Ngày :

Địa chỉ:

tôi là tác giả của tác phẩm ______________. Tôi đã độc lập sáng tác ra tác phẩm này mà không sao chép, vi phạm bản quyền của một ai.

Tôi là tác giả đã sáng tạo nên tác phẩm ________________, đồng thời tôi cũng là Giám đốc của CÔNG TY ____________________________

Bằng văn bản này, tôi tuyên bố chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm____________ thuộc về CÔNG TY _____________________________

Việc sáng tác trên của tôi hoàn thành vào ngày        tháng         năm

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

CÔNG TY __________________________

 

                                            

                                                                                             Chức vụ:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664