Untitled 2
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Khi khách hàng ký hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu với SBLAW, khách hàng cần ký Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu với SBLAW.

Sau đây là mẫu ủy quyền mà khách hàng cần ký:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi, người ký tên dưới đây: …..(tên của người đại diện theo pháp luật)….

Đại diện cho CÔNG TY

Địa chỉ:

Tại đây uỷ quyền cho: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

Địa chỉ: Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, số 85, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Được thay mặt tôi/chúng tôi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tôi/chúng tôi tại Việt Nam, bao gồm các công việc sau:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/li xăng nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn ghi nhận việc sửa đổi đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích’
Nộp đơn yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ và/hoặc bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp; duy trì sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn phản đối và/hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực của đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích.
Nộp đơn yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp và/hoặc tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tôi/chúng tôi.

theo đúng pháp luật hiện hành.

Vì vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B được phép soạn các giấy tờ cần thiết, nộp hay rút lại các giấy tờ, tài liệu, dịch các giấy tờ tài liệu, nộp các khoản lệ phí, và thực hiện tất cả các công việc cần thiết cho việc đăng ký cũng như các công việc khác liên quan đến việc bảo hộ pháp lý các quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

 

Làm tại ……, ngày ….. tháng 02 năm 2015.

……………………………………

Tên:  ………………………

Chức vụ: ……………….

            

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vai trò của sở hữu trí tuệ cho phát triển thị trường cho sản phẩm Mật ong hoa nhãn và nhãn lồng Hưng Yên.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của luật sư Nguyễn Thanh …

Chat Zalo: 0904340664