Untitled 2
tư vấn nội bộ doanh nghiệp
tư vấn nội bộ doanh nghiệp

Về việc tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề quản trị và quản lý nội bộ công ty

Trước hết, Công ty Luật TNHH SB LAW (sau đây gọi tắt là “SB Law”) gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý công ty (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) đã gửi yêu cầu tư vấn và hỗ trợ Quý Công ty về các vấn đề quản trị và quản lý nội bộ công ty.

Chúng tôi hân hạnh đệ trình đến Quý Công ty Bản đề xuất chi tiết dịch vụ pháp lý của chúng tôi để Quý Công ty xem xét.

TÓM TẮT VÀ XÁC NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Khi thành lập, Khách hàng đã đăng ký phát hành và chào bán cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng. Trong đó có 25% cổ phần được đứng tên đăng ký mua bởi một trong hai Cổ đông sáng lập, tuy nhiên, sau khi hết thời hạn luật định, phần vốn tương ứng với 15% này vẫn chưa được góp đủ.

Ngoài ra, hết thời hạn trên, Khách hàng cũng không đăng ký giảm vốn điều lệ trong thời hạn do luật định. Do đó, Khách hàng mong muốn SB Law đưa ra các tư vấn pháp lý để giải quyết vấn đề này.

Hiện tại, Khách hàng đang có kế hoạch phát hành và chào bán thêm cổ phần riêng lẻ lần 2 cho các cổ đông hiện hữu và các cổ đông mới, Khách hàng mong muốn nhận sự hỗ trợ của SB Law trong hoàn thành các thủ tục có liên quan. Kế hoạch phát hành và chào bán cổ phần của Khách hàng sẽ được chào bán theo tỷ lệ với thứ tự ưu tiên cho Cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư thiên thần tham gia góp vốn lần 1 và các nhà đầu tư thiên thần tham gia góp vốn lần

2.Theo chính sách của của Khách hàng, các Quản lý sẽ được ưu tiên để trở thành Cổ đông cấp 2 và một số Quản lý cũng có mong muốn tương ứng. Tuy nhiên, do điều kiện tài chính hiện tại của bản thân, các Quản lý này không có khả năng góp vốn vào Khách hàng. Theo kế hoạch, các Cổ đông sáng lập sẽ đăng ký mua phần cổ phần này và ưu tiên chuyển nhượng lại cho các Quản lý khi họ có đủ điều kiện tài chính. Khách hàng mong muốn SB Law hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng góp vốn để ghi nhận các thỏa thuận, chính sách này.

Ngoài ra, về mặt quản lý nội bộ, Khách hàng có nhu cầu ban hành một Thỏa thuận về Bảo mật thông tin và Hạn chế cạnh tranh. Khách hàng mong muốn SB Law hỗ trợ trong việc soạn thảo Thỏa thuận này.

2. ĐỀ XUẤT PHẠM VI DỊCH VỤ

Trước yêu cầu của Quý Công ty như nêu ở trên, bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, SB Law đề xuất Quý Công ty phạm vi dịch vụ như sau:

Phần dịch vụ 1: đối với việc xử lý lượng cổ phần chưa được góp đủ khi thành lập công ty. Dựa trên những thông tin cụ thể do Khách hàng cùng cấp và nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, SB Law sẽ gửi cho Khách hàng một Bản tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc. Bản tư vấn pháp lý sẽ cung cấp cho Khách hàng những đánh giá, cảnh báo các hậu quả cũng như đưa ra các giải pháp hợp lý để Khách hàng có thể giải quyết vụ việc. Bản tư vấn pháp lý sẽ được gửi qua Email cho Khách hàng.

Phần dịch vụ 2: về vấn đề phát hành và chào bán thêm cổ phần riêng lẻ.

 Phần dịch vụ 2a: SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện thủ tục phát hành, chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm:

 Lên Phương án chào bán cổ phần, hỗ trợ Khách hàng gửi thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của Khách hàng;

 Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi Vốn điều lệ.

 Phần dịch vụ 2b: Soạn thảo Hợp đồng Góp vốn giữa Cổ đông sáng lập và Cổ đông cấp 2. Bản mềm Hợp đồng này sẽ được gửi qua Email cho Khách hàng.

Phần dịch vụ 3: Soạn thảo Thỏa thuận Bảo mật thông tin và Hạn chế cạnh tranh. Bản mềm Thỏa thuận này sẽ được gửi qua Email cho Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664