Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thị Thu
Luật sư Nguyễn Thị Thu

Tư vấn luật thoái vốn của Quỹ đầu tư

Câu hỏi: Chúng tôi là một quỹ đầu tư, nhờ các bạn đồng nghiệp tại SB law báo giá giúp theo nội dung như sau:
Chúng tôi muốn thoái vốn tại Công ty nhà nước trong lĩnh vực bia rượu nước giải khát và các lĩnh vực khác như khoáng sản, hoá chất.
 Nội dung chính mà SB law sẽ thực hiện như sau:
1. Rà soát các quy định liên quan đến thoái vốn tại DN và  kiểm tra chéo quá trình tư vấn của doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định pháp luật.
2. Giám sát công ty tư vấn trong việc thực hiện các bước trong quy trình thoái vốn  
Trả lời: Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn S&B (“SB Law ”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Quỹ đầu tư.
Chúng tôi gửi phạm vi dịch vụ tư vấn như sau:
 • Cung cấp Ý Kiến Pháp Lý liên quan đến Kế Hoạch Thoái Vốn: Phạm vi công việc chi tiết của SB Law cho công việc này, bao gồm:
 • Nghiên cứu tài liệu, thông tin do Khách hàng cung cấp:
 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thoái vốn trong doanh nghiệp;
 • Tham vấn ý kiến của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề thoái vốn mà chưa rõ ràng;
 • Soạn thảo Ý Kiến Tư Vấn liên quan đến Kế Hoạch Thoái Vốn bằng tiếng Việt;
 • Gửi bản thảo Ý Kiến Tư Vấn cho Khách hàng để xem xét và có ý kiến, nếu có;   (
 • Giải đáp các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến Ý Kiến Tư Vấn đã gửi;
 • Hoàn thiện Ý Kiến Tư Vấn trên cơ sở ý kiến của Khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (với tối đa hai (02) lần điều chỉnh); và
 • Gửi Ý Kiến Tư Vấn cuối cùng bằng thư điện tử hoặc thư đảm bảo cho Khách hàng
 • Giám sát quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn: Phạm vi công việc bao gồm:
 • Tham gia các cuộc họp với Khách hàng và các bên có liên quan để trao đổi và thống nhất lộ trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn;

Phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn;

 • Giám sát từng bước thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn theo lộ trình thực hiện đã được các bên có liên quan thống nhất từ đầu trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
 • Xem xét, rà soát tất cả các thông tin và tài liệu, hồ sơ có liên quan trong quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn;
 • Nhanh chóng có ý kiến tư vấn hoặc đánh giá nếu các bên có liên quan thực hiện chưa đúng với lộ trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn đã được các bên thống nhất;
 • Tham gia các cuộc họp với các bên liên quan để cập nhật tình hình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn nếu được Khách hàng yêu cầu; và
 • Theo dõi và liên lạc, báo cáo với Khách hàng trong suốt quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn cho đến khi hoàn tất việc thoái vốn.

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập trên đây như sau:

 • Cung cấp Ý Kiến Pháp Lý liên quan đến Kế Hoạch Thoái Vốn: 450,000,000VNĐ (Bốn trăm năm mươi triệu Việt Nam Đồng);
 • Giám sát quá trình thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn: 3,500,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế của Luật sư. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chi phí tối đa cho hạng mục công việc giám sát thực hiện Kế Hoạch Thoái Vốn không vượt quá 387,500,000VNĐ (Ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664