Untitled 2

Vi phạm quy định về thay đổi thang bảng lương thì bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Tôi là Huệ, ở Hà Nội. Tôi bị trả lương thấp hơn so với trong thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Khi tôi có kiến nghị với Công ty thì lúc này đại diện phía công ty mới niêm yết thông báo đến toàn công ty về việc thay đổi mức tính lương cho nhân viên. Thời gian trả lương là 22/07, thời gian đăng thông báo thay đổi mức lương là 25/07 nhưng trong thông báo lại ghi ngày soạn thảo và ngày thi hành là kể từ 01/06. Xin cho hỏi việc này đúng hay sai và căn cứ vào quy định nào của pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định:

“Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp”.

Như vậy, khi công ty của bạn có sự thay đổi về thang bảng lương thì phải tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong trường hợp chưa có công đoàn cơ sở. Đồng thời phải công báo công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện, gửi Phòng Lao động thương binh xã hội nơi có trụ sở.

Việc doanh nghiệp không thông báo công khai trước doanh nghiệp trước khi thực hiện, mà tận sau khi áp dụng và có kiến nghị của bạn thì họ mới công khai thông báo về thay đổi mức tính lương cho người lao động biết là trái với quy định của pháp luật.

Hành vi này của công ty có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật”.

Như vậy, khi công ty thay đổi thang bảng lương mà không thông báo công khai tại nơi làm việc trước khi đi vào thực hiện thì công ty sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000- 5.000.000 đồng.

Bạn có thể kiến nghị lên chính công ty hoặc gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công ty đặt trụ sở yêu cầu xử lý hành vi của công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664