Untitled 2

Xem xét trách nhiệm của Thẩm phán ra bản án khó thi hành

Để nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán và khắc phục tình trạng bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành, ngày 16/10/2017, Chánh án TAND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 05/2017/CT-CA.

Theo đó, Chánh án TAND tối cao chỉ thị:

– Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra TAND tối cao, Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND cấp tỉnh chịu trách nhiệm mở đợt cao điểm rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cơ quan thi hành án cho rằng bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành đến nay chưa được giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện về TAND tối cao (thông qua Vụ Tổng hợp) trước ngày 15/01/2018.

– Các TAND cấp cao, TAND tỉnh, TAND huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc 14 giải pháp do TAND tối cao xây dựng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện năng cao chất lượng xét xử theo Kết luận 92/KL/TW của Bộ Chính trị.

– Quy định cụ thể việc xem xét trách nhiệm của Thẩm phán trong việc để xảy ra tình trạng bản án, quyết định tuyên không rõ dẫn đến việc khó thi hành như: trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm…

– Vụ Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Vụ Tổng hợp TAND tối cao theo dõi các đơn vị chậm trễ khắc phục, xử lý các kiến nghị của cơ quan thi hành án để tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng trong việc xét thi đua.

Chánh án TAND các cấp chịu trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/2017/CT-CA.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664